Water Natuurlijk pleit voor meer visie bij groene energie

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta moest 18 september een besluit nemen over investeringen in zonnepanelen. Absolute noodzaak om de ambitie ‘energieneutraal in 2025’ te kunnen halen. Het AB stemde in, al ging dat niet zonder discussie.

Het streven om in 2025 als waterschap geheel energieneutraal te zijn, is in januari 2017 als beleid vastgesteld. In de loop van de tijd zijn –en worden nog- diverse projecten voorgelegd om die ambitie te kunnen realiseren. Dit keer ging het om een aantal projecten waar zonnepanelen toegepast kunnen worden. Niet bij elk project is zeker dat hierbij de terugverdientijd minder dan 10 jaar is, een streven waar met name VVD en CDA een punt van maken. Aan die termijn vasthouden zou echter onvermijdelijk leiden tot vertragingen.

Visie boven boekhouden

Namens Water Natuurlijk pleitte fractievoorzitter Marion Wichard voor meer visie en minder boekhouden: de financiën zijn vanzelfsprekend belangrijk, maar de terugverdientijd moet daarin niet het enige criterium zijn. De suggestie van de fractie Bedrijven om niet elk project individueel langs de meetlat te leggen, maar het te beschouwen als een soort portefeuille, kon Water Natuurlijk dus ook ondersteunen.
Bovenal vindt Water Natuurlijk dat de taak van het Algemeen Bestuur meer is dan de geldkant bewaken: het gaat ook om het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het waterschap is immers bij uitstek een organisatie die met de effecten van klimaatverandering te maken heeft. Daarom zou het waterschap ook een voorbeeldrol moeten spelen en zichtbaar maken wat het doet. Marion Wichard pleitte er daarom ook voor om niet alleen in de hal van het waterschapsgebouw, maar ook op de website, voor iedereen zichtbaar te maken wat het resultaat is van de eigen energieopwekking.

Practice what you preach

De oproep van Water Natuurlijk sluit naadloos aan bij de reactie van de gezamenlijke waterschappen op de goede intenties voor het klimaatbeleid in de Miljoenennota. Die werd  gepresenteerd op dag van de AB-vergadering . De waterschappen roepen daarin op om nu echt door te pakken en voldoende middelen beschikbaar te stellen voor klimaatadaptatie en de energietransitie. “Met de huidige klimaatverandering is wachten geen optie meer.”  is de stelling daarin die Water Natuurlijk van harte onderschrijft. En dat geldt dus ook voor de individuele waterschappen.