Water Natuurlijk positief over nieuwe huisvesting

Dokter van Deenweg 186 in Zwolle
Dokter van Deenweg 186 in Zwolle
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De zoektocht naar de best passende huisvesting voor het fusiewaterschap is afgerond. Formeel moeten de beide besturen de kredietaanvraag hiervoor nog goedkeuren, maar op basis van de nu beschikbare informatie zijn de fracties Water Natuurlijk positief over deze keuze.

Als binnenkort de provincies Drenthe en Overijssel instemmen met de plannen, fuseren de waterschappen in Zwolle en Meppel tot het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De afgelopen maanden is gezocht naar de optimale huisvesting voor dat nieuwe waterschap. Op 28 mei kregen de leden van het Algemeen Bestuur een toelichting op de keuze voor die huisvesting: een leegstaand pand aan de Dokter Van Deenweg in Zwolle.

Snel naar één organisatie

De beide besturen moeten in juni nog beslissen over het investeringskrediet, maar op basis van de informatie die de AB-leden op 28 mei hebben kregen, zijn beide fracties van Water Natuurlijk positief over de keuze. Het pand voldoet aan het programma van eisen, het is representatief en energiezuinig, en relatief snel in gebruik te nemen. De huisvestingskosten kunnen met deze keuze omlaag, en wat Water Natuurlijk minstens zo belangrijk vindt, is dat het voor beide organisaties een nieuw pand is. “Een van de lastigste aspecten van elke fusie is dat twee organisaties, twee culturen samengevoegd moeten worden. Dat proces wordt er niet makkelijker op als de een bij de ander moet intrekken.” stelt Marion Wichard, fractievoorzitter van Water Natuurlijk Groot Salland. “Juist door samen op een nieuwe plek een start te maken, groei je makkelijker toe naar één organisatie. Dat is niet alleen veel prettiger voor de medewerkers, maar voorkomt ook efficiencyverlies.” Water Natuurlijk hoopt daarom dat de nieuwe locatie zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen.