Water Natuurlijk stemt in met extra geld exotenbestrijding

Exotengroei in een sloot
Exotengroei in een sloot
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk stemde 21 november in met een structurele verhoging van het jaarlijkse budget van 300.000 euro voor de bestrijding van invasieve exoten. Zo moet de inheemse natuur beter worden beschermd tegen planten en dieren die hier oorspronkelijk niet voorkomen, en die zich zo snel vermeerderen dat ze schadelijk zijn.

Onderdeel van dit voorstel waren ook de acties om samenwerkingsovereenkomsten met gebiedspartners te sluiten om de exotenaanpak efficiënter te kunnen maken. Ook gaat het waterschap onderhoudsplichtigen van kleinere watergangen vaker aanspreken op hun taak bij de bestrijding van invasieve exoten.

Schadelijke planten en dieren

Steeds vaker vestigen nieuwe soorten zich (opnieuw) in de Nederlandse natuur. Er zijn verschillende oorzaken voor dit fenomeen. Denk aan het veranderende klimaat waardoor planten en dieren uit warmere landen zich in de winter in ons land kunnen handhaven.
Nieuwe soorten kúnnen een verrijking voor de Nederlandse natuur zijn, maar vaak is het tegendeel het geval. Denk aan Zonnebaars, Japanse duizendknoop en Grote waternavel. Dit soort exoten vermeerdert zich snel en ze zijn daarbij ook nog eens schadelijk voor de omgeving of andere soorten. Daarom worden zij ‘invasieve exoten’ genoemd. Ook de Amerikaanse rivierkreeft is zo’n exoot.

Voorwaarden bij bestrijding

Onder voorwaarden is Water Natuurlijk voorstander van het bestrijden van exoten: de veiligheid, uitvoering van wettelijke taken of biodiversiteitsverlies moet in het geding zijn. We vinden ook dat de overheid (en dus niet alleen het waterschap) moet inzetten op preventie van import en verkoop van exoten. De voorgestelde samenwerking met partners past dus goed bij de standpunten van Water Natuurlijk.

Natuurlijke processen nóg belangrijker

Namens de fractie gaf Matthijs Jansen aan uit te kijken naar het aangekondigde onderzoek naar de verspreiding van exotische rivierkreeften. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze dieren een grote negatieve invloed hebben op de waternatuur. Water Natuurlijk zal het onderzoek nauwgezet volgen. We vrezen dat de rivierkreeften al wijdverspreid in het gebied aanwezig zijn, en niet meer te verwijderen. Daarmee is een inzet op robuuste watersystemen met ruimte voor natuurlijke processen nog belangrijker geworden.

Meer informatie en terugkijken

Het voorstel en de opname van de AB-vergadering over dit onderwerp is hier te vinden.