Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2018

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni stond de jaarrekening 2018 op de agenda. Tijdens gesprekken tussen de accountant en de auditcommissie kwam al naar voren dat het Waterschap zijn financiële huishouding goed op orde heeft. Enkele meevallers versterkten dit gevoel. Wel zijn er zorgen over het programma Water op Maat.

De fractie van Water Natuurlijk bracht tijdens de maidenspeech van Tjoek Korenromp de complimenten over aan de interne organisatie. Verder bracht de fractie van Water Natuurlijk in dat het vooral waarde hecht aan een stabiel en transparant financieel beleid, waarbij schommelingen in de belastingtarieven zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.

De overige punten uit de bijdrage van Water Natuurlijk waren:

  1. Een meevaller van 5 miljoen op de begroting;
  2. Een goede inschatting van de kosten als gevolg van de droogte;
  3. Zorgen over het halen van de doelstellingen in de kaderrichtlijn water door een wederom onvolledige uitvoering van het Water-op-Maat programma.