Water Natuurlijk stemt in met koers 2022-2025

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Vorig jaar heeft het Algemeen Bestuur in de Watervisie haar ambities tot 2030 vastgelegd. Dit jaar heeft dit handen en voeten gekregen in het Waterbeheerprogramma. In het Algemeen Bestuur van 29 juni kreeg dit een vervolg in de begrotingsbrief, de voornemens voor  2022-2025. Water Natuurlijk kon zich vinden in de koers van die begrotingsbrief.

Water Natuurlijk wil de ambities nu samen waar gaan maken. De ingeslagen weg, om betrokken partijen en inwoners aan de voorkant bij projecten te betrekken, willen we doorzetten. Gelijktijdig zullen we als waterschap ook rekening moeten houden met een ombuiging om de tariefstijgingen te beperken. Daarbij ziet Water Natuurlijk  een aantal ontwikkelingen die goede kansen biedt op besparingen.

Kansen voor besparingen

Fractievoorzitter Obe Brandsma legde het accent op vier punten van besparingen.

  1. Met assetmanagement wordt gestreefd naar optimaal beheer van goederen door de organisatie. Hiermee krijgt het waterschap beter grip op onderhoud en toekomstige investeringen. Dat betekent efficiënter werken en dus kosten besparen.
  2. De verdergaande digitalisering biedt kansen om met nieuwe technieken arbeidskrachten te besparen. Zo wordt nu al met satellietbeelden gecontroleerd of sloten goed zijn onderhouden.
  3. De komende jaren komen naar verwachting diverse subsidiestromen voor het waterschap in beeld, zoals voor de klimaatopgave en verbetering van de waterkwaliteit. Met de inzet van een subsidieteam kan hier optimaal gebruik van worden gemaakt. Dit kan een belangrijke bijdrage leven om de ambities van de Watervisie waar te maken.
  4. We willen bij droogte meer water vasthouden in het systeem, vooral in de hogere delen van ons waterschapsgebied. Met minder vaak schonen van watergangen wordt het water langer vastgehouden en kunnen kosten worden bespaard.

Akkoord met inzet egalisatiereserve voor afvlakken tarieven

Financiële meevallers van voorgaande jaren komen terecht in de egalisatiereserve. Water Natuurlijk steunt het voorstel om de egalisatiereserve in te zetten om de tarieven af te vlakken.