Water Natuurlijk stemt in met krediet voor nieuw pand

Dokter van Deenweg 186 in Zwolle
Dokter van Deenweg 186 in Zwolle
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Er wordt een fors bedrag gevraagd voor de nieuwe huisvesting. Toch is de aankoop van het pand ook volgens Water Natuurlijk een goede keus. Wel mag het nog een beetje duurzamer. En houden we graag de vinger aan de pols.

In een vergadering die –heel ongebruikelijk- niet in het eigen pand, en zelfs niet op eigen grondgebied plaatsvond, heeft ook WN ingestemd met het grootste deel van de voorstellen rond het nieuwe pand. Het ging daarbij om de package deal waarbij het huidige pand van WGS wordt overgenomen door de verkoper van het nieuwe pand, die ook nog eens een garantie afgeeft voor het pand van WRW: als dat niet voor 1 juli 2016 door het waterschap zelf is verkocht, neemt de verkoper dat alsnog over.
Het gevraagde krediet is fors, maar voor een deel zijn het kosten die het waterschap ook zonder fusie zou moeten maken. Op termijn levert de deal ook flinke besparingen op. Bovendien vindt Water Natuurlijk het belangrijk dat de nieuwe organisatie zo snel mogelijk vanuit één pand werkt: dat levert efficiencyvoordelen op, en zal sneller leiden tot een daadwerkelijke versmelting van de fuserende waterschappen.

Klankbordcommissie houdt vinger aan de pols

Vanwege de snelheid vroeg en kreeg de voorbereidingscommissie (de twee Dagelijks Besturen die het fusieproces leiden) mandaat om binnen het toegekende krediet voor de inrichting te schuiven. Op voorstel van Water Natuurlijk wordt er wel een commissie uit fractievoorzitters ingesteld die namens het AB de vinger aan de pols houdt bij verschuivingen binnen het budget waarover beslissingen vanwege het hoge tempo niet kunnen wachten tot een formele vergadering.

Complexe communicatie

Heel belangrijk in het hele huisvestingsverhaal vindt Water Natuurlijk de communicatie. Het blijft lastig om dit soort complexe onderwerpen goed in de media over het voetlicht te brengen. Desondanks moet het waterschap, vindt Water Natuurlijk, blijven inzetten op een goede, open en transparante communicatie.

“Practice what you preach”

Een voorstel van het DB om het nieuwe pand duurzamer te maken steunde Water Natuurlijk van harte. Het gebouw krijgt nu 2 sterren ( dat staat voor “goed”) volgens de zgn. BREEAM-certificering. Met een extra investering van € 265.000 zouden dat er 4 (“excellent”) kunnen worden. Fractievoorzitter Marion Wichard: “Als weinig andere organisaties heeft het waterschap te maken met de gevolgen van klimaatverandering en de noodzaak tot duurzaamheid. Voor onze fractie is het dan ook ondenkbaar dat we géén duurzaamheidsmaatregelen zouden nemen. Want hoe kun je anderen aanspreken op dit punt als we zelf niet het goede voorbeeld geven? Dus ‘practice what you preach’ is hier echt van toepassing.”
Dat standpunt werd gelukkig gedeeld door de meerderheid van het AB, een beslissing waar Water Natuurlijk blij mee is. Helaas is nog niet helemaal zeker of het besluit standhoudt: in de parallelle vergadering van Waterschap Reest en Wieden is het punt aangehouden.

Nieuw voorstel voor nieuwe entree

Een bedrag van 400.000 euro voor een extra entree aan de kant van het nog te realiseren parkeerterrein vond Water Natuurlijk wel wat teveel van het goede. Een aantrekkelijk wandelpad met slimme bewegwijzering, en gereserveerde parkeerplaatsen voor gasten in de parkeergarage onder het pand zouden volgens Water Natuurlijk voldoende kunnen zijn. Omdat er ook bij andere fracties grote bezwaren bestonden, is het voorstel teruggenomen door het DB.