Water Natuurlijk stemt in met verkoopproces groencertificaten

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor herbouw van de sliblijn Echten heeft het Algemeen Bestuur in november een realisatiekrediet beschikbaar gesteld. Op basis van extra informatie is op 31 januari ook ingestemd met de mandatering van de hieraan gekoppelde verkoop van gas, groencertificaten en CO2 aan het Dagelijks Bestuur.

Het  Algemeen bestuur heeft op 1 november 2022 ingestemd met een realisatiekrediet van 52 miljoen voor de realisatie van de sliblijn Echten en voorbereiding van de CO2-afvang. De mandatering van verkoop van gas, groencertificaten en CO2 aan het Dagelijks Bestuur was aangehouden. Tussentijds is het Algemeen Bestuur nader geïnformeerd over de achtergrond, het proces en de keuzes voor de verkoop.

Dynamische markt

Fractievoorzitter Obe Brandsma gaf aan dat de ingezette keuzes in lijn zijn met de Watervisie, het Waterbeheerprogramma en DuurzaamDoen. De voorgestelde inzet van externe deskundigen vindt Water Natuurlijk een praktische keuze. Door niet al deze expertise zelf in huis te halen, kan de administratie worden beperkt. Andere keuzes zouden ook minder inkomsten met zich meebrengen. Er wordt nu gehandeld conform de huidige markt. Water Natuurlijk heeft daarom van harte ingestemd met het voorstel.

De markt is momenteel wel dynamisch en politiek gevoelig. Water Natuurlijk, maar ook andere fracties, hebben daarom gevraagd het Algemeen Bestuur periodiek op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de markt. Portefeuillehouder Marion Wichard kon zich hier goed in vinden.