Water Natuurlijk stemt in met voortvarend herstel slibvergisting Echten

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Eind 2018 heeft het waterschap de slibgistingsinstallatie van de rioolwaterzuivering in Echten uit gebruik genomen. De installatie is echter onmisbaar. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 april stemde Obe Brandsma namens Water Natuurlijk in met een voortvarende aanpak van het herstel van de slibvergisting.

Het stilleggen van de installatie gebeurde als voorzorgsmaatregel, omdat bij inspectie de installatie niet meer bleek te voldoenaan de eisen voor betrouwbaarheid, onderhoud en gasveiligheid. Hierdoor moet het slib nu worden afgevoerd, tegen forse kosten: zo’n 200.000 euro per maand.

Slibvergisting strategisch belangrijk

Het ontwateren en vergisten van slib blijft voor het waterschap ook in de toekomst een duurzame en kostenbesparende oplossing, zo vindt ook Water Natuurlijk. Naast de slibgisting in Zwolle en Deventer is het daarom doelmatig om ook de slibgisting in Echten voort te zetten. Dit vermindert de kwetsbaarheid.

Goedkoper en op termijn duurzaam

Het Dagelijks bestuur had vier varianten laten uitwerken: van sloop en herbouw tot hergebruik van bestaande delen van de installatie. Voorgesteld werd de variant Echten Robuust te kiezen, waarbij zoveel mogelijk de nog goed functionerende onderdelen van de oude installatie worden benut. Dit was bovendien de goedkoopste variant.
Hoewel het niet de duurzaamste variant was, kon Water Natuurlijk zich toch vinden in dit voorstel, omdat hiermee de bestaande onderdelen zo goed mogelijk worden benut. Dat is ook een vorm van duurzaamheid. De komende jaren wordt de installatie geleidelijk verder verduurzaamd, als onderdelen van de installatie aan vervanging toe zijn.

Op de vraag of calamiteiten naar de toekomst zijn uit te sluiten, was het antwoord nee. Maar wel wordt de installatie nu op basis van de laatste ervaringen en nieuwste inzichten hersteld.