Water Natuurlijk stemt in met windturbines Staphorst

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de Algemeen bestuursvergadering van 26 oktober heeft de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel windturbines te plaatsen bij Staphorst. Albert Smit noemde het een belangrijke invulling van de maatschappelijke opgave waar de BV Nederland in de energietransitie voor staat. Bovendien blijft de winst van dit project voor 100% binnen de regio. Daarom instemming met een grote groene strik erom heen.

Het plan vloeit voort uit de door de Provincie Overijssel in 2018 gekozen taakstelling om minimaal 12 MW in Staphorst op te wekken. De gemeente heeft daarin de regie gepakt en zodoende is de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst opgericht. Met het waterschap Drents Overijsselse Delta is vervolgens een intentieovereenkomst gesloten en samen is een wind-plan opgesteld, waarna is 2019 het participatieproces is gestart.

Onherroepelijk

In de AB vergadering van februari 2019 is het besluit genomen tot oprichting van de B.V. : Wij windenergie Staphorst. Die aanpak heeft de fractie als zeer bemoedigend ervaren. Het lokale initiatief heeft al meer dan 200 leden. Vanaf de start is er veel gecommuniceerd met alle stakeholders en de omgeving. Er zijn publieke bijeenkomsten gehouden, nieuwsbrieven verspreid en keukentafelgesprekken gevoerd. Dit jaar heeft de Raad van State de vergunningen onherroepelijk verklaard en zodra de financiering rond is vindt de start van de bouw plaats. Het waterschap is mede-aandeelhouder en financiert daarom voor tenminste 20% mede dit windpark. De terugverdientijd wordt geraamd op 10 tot 11 jaar.

Stap naar energieneutraal waterschap

Met de participatie in de Staphorster windturbines zet het waterschap opnieuw een belangrijke stap naar de doelstelling van een energieneutraal waterschap in 2025. Albert Smit noemde het voorts een belangrijke invulling van de maatschappelijke opgave waar de BV Nederland in de energietransitie voor staat. Bovendien blijft de winst van dit project voor 100% binnen de regio. Daarom instemming met een grote groene strik erom heen.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
John Velterop
Gast
John Velterop
9 november 2021 21:28

Gefeliciteerd.