Water Natuurlijk steunt beleid watererfgoed

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Watererfgoed gaat niet alleen over historische elementen: ook een integrale visie op landschap en historische elementen en structuren hoort bij het erfgoedbeleid. Op basis van een evaluatie stemde Water Natuurlijk in de AB-vergadering van 14 december van harte in met de voortzetting van deze integrale aanpak.

Het waterschap zet in op een integrale aanpak, zodat waterbeheer, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit samengaan. Met een tussentijdse evaluatie werd dit nogmaals benadrukt.

Unanieme steun

Fractievoorzitter Obe Brandsma gaf aan dat we zuinig moeten zijn op ons erfgoed en dit moeten koesteren. Het is een van de onderdelen van ruimtelijke kwaliteit, die zorgt voor verbinding en verankering. Een mooi voorbeeld daarvan is de Stenendijk bij Hasselt die eerder in de vergadering op de agenda stond. Hier gaat een waterveiligheidsopgave samen met behoud van de cultuurhistorische dijk.
Water Natuurlijk gaf daarom haar brede steun aan het voorstel. Met een gloedvol betoog van portefeuillehouder Herman Odink voor het watererfgoed trok hij ook de andere partijen over de streep. Daarmee kreeg het voorstel unanieme steun van het Algemeen Bestuur.