Water Natuurlijk tevreden over aanpak nieuwe stoffen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk en andere fracties zijn tevreden over de belangrijkste elementen van de aanpak van watervervuiling door nieuwe stoffen. Dat bleek bij de AB-vergadering op 20 december.

In november was het bestuur in een thema-avond al uitgebreid geïnformeerd over de manier waarop Waterschap Drents Overijsselse Delta de vervuiling met zgn. nieuwe stoffen wil aanpakken. De belangrijkste elementen uit die aanpak zijn

  • richten op aanpak bij de bron
  • in kaart brengen van de risico’s die de RWZI’s opleveren voor de ecologie en drinkwatervoorziening
  • (deelname aan) onderzoek naar maatregelen waarmee risico’s van medicijnresten én overige microverontreinigingen doelmatig kunnen worden gereduceerd.
  • alle relevante actoren betrekken bij de uitvoering
  • een streefbeeld met alternatieven, en aansluitend besluitvorming over de scenario’s en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Het doel – chemisch voldoende schoon en ecologisch gezond water – is alleen te bereiken in samenwerking met andere partijen. Water Natuurlijk juicht een stevige inzet op samenwerking daarom van harte toe.

Lees meer in het eerder verschenen bericht over dit onderwerp.