Water Natuurlijk tevreden over aanpak nieuwe stoffen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Water Natuurlijk en andere fracties zijn tevreden over de belangrijkste elementen van de aanpak van watervervuiling door nieuwe stoffen. Dat bleek bij de AB-vergadering op 20 december.

In november was het bestuur in een thema-avond al uitgebreid geïnformeerd over de manier waarop Waterschap Drents Overijsselse Delta de vervuiling met zgn. nieuwe stoffen wil aanpakken. De belangrijkste elementen uit die aanpak zijn

  • richten op aanpak bij de bron
  • in kaart brengen van de risico’s die de RWZI’s opleveren voor de ecologie en drinkwatervoorziening
  • (deelname aan) onderzoek naar maatregelen waarmee risico’s van medicijnresten én overige microverontreinigingen doelmatig kunnen worden gereduceerd.
  • alle relevante actoren betrekken bij de uitvoering
  • een streefbeeld met alternatieven, en aansluitend besluitvorming over de scenario’s en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Het doel – chemisch voldoende schoon en ecologisch gezond water – is alleen te bereiken in samenwerking met andere partijen. Water Natuurlijk juicht een stevige inzet op samenwerking daarom van harte toe.

Lees meer in het eerder verschenen bericht over dit onderwerp.