Water Natuurlijk vult commissies in

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschap gaat dit jaar experimenteren met een nieuwe vorm van commissievergaderingen. Alle vergaderingen van de drie commissies en de themabijeenkomsten zijn openbaar; de voorzitters zijn leden van het Algemeen in plaats van het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk heeft Bert Hinnen aangedragen als commissievoorzitter.

De nieuwe vorm geeft alle AB-leden en fractievolgers de mogelijkheid aan alle bijeenkomsten deel te nemen. Om het beheersbaar te houden, is afgesproken dat er per fractie maar één woordvoerder per onderwerp kan zijn: met 12 fracties in het AB wordt een vergadering al snel onoverzichtelijk groot. De ‘stoelendans’ tijdens een vergadering die dat misschien oplevert, neemt Water Natuurlijk voor lief. “Ik vind het mooi dat we experimenteren met innovatieve vormen van vergaderen. Of het ook werkt zoals we bedoelen, gaan we eind van het jaar evalueren.” stelt fractievoorzitter Marion Wichard. “En zo nodig kunnen we tussentijds bijsturen.”

Verdeling commissies

Hoewel het dus mogelijk is om per commissie een woordvoerder te bepalen, heeft de fractie van Water Natuurlijk toch besloten een interne verdeling af te spreken. “We hebben zes mensen voor drie commissies, dus dat geeft ons alle gelegenheid om de kwaliteiten van iedereen op de juiste plek in te zetten.” Die verdeling is als volgt:

  • Commissie Waterketen: Bert Hinnen en Lisa de Groot
  • Commissie Watersystemen en waterveiligheid: Obe Bransma en Paul van Eijk
  • Commissie Maatschappij en organisatie: Marion Wichard en Piet de Noord

Bert Hinnen voorzitter commissie Watersystemen en waterveiligheid

Nieuw is ook dat niet langer een van de DB-leden een commissie voorzit, maar dat een lid van het Algemeen Bestuur als technisch voorzitter optreedt. Zo hoeven DB-leden niet én de inhoud te bespreken én de vergadering in goede banen te leiden. Als grootste fractie wilde Water Natuurlijk graag een voorzitter ‘leveren’ in de persoon van Bert Hinnen. Met zijn jarenlange bestuurlijke ervaring, onder meer als burgemeester, is Bert bij uitstek geschikt voor deze functie.
De beide andere commissies worden voorgezeten door Breun Breunissen (fractie gebouwd) en Clazinus Netjes (CDA). Alle drie kregen de steun van de overige fracties.

Openbaarheid promoten

Water Natuurlijk is blij met de openbaarheid van alle bijeenkomsten, al verwacht de fractie niet direct een stormloop. Daarvoor lenen de onderwerpen zich niet altijd. Wel heeft de fractie de dijkgraaf gevraagd om per vergadering te laten nagaan voor welke doelgroepen de agendapunten interessant kunnen zijn, zodat die ook gericht geattendeerd kunnen worden op de bijeenkomst.
De Water Natuurlijk-fractie zal zelf via site en nieuwsbrieven de eigen achterban zoveel mogelijk op de hoogte houden van wat er speelt.
De vergaderplanning is te vinden op de speciale site met alle bestuursstukken van het waterschap.