Water Natuurlijk wil aangepast vergaderschema 2017

activiteitenagenda Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor 2017 zijn alle vergaderingen van Algemeen Bestuur en Commissies en alle themabijeenkomsten al vastgelegd in een concept-vergaderschema. WN heeft gevraagd om nog eens kritisch te kijken naar de planning van met name de AB-vergaderingen, waarvan er drie zijn gepland in schoolvakanties.

Het aantal vergaderingen is erg groot, maar op een later moment volgt nog een evaluatie of de huidige structuur van de verschillende vergaderingen ook de optimale is. Die evaluatie zou dus nog wel kunnen leiden tot aanpassingen. Los daarvan vroeg fractievoorzitter Marion Wichard om nog eens kritisch te kijken naar de geplande data voor met name de vergaderingen van het Algemeen Bestuur: voor de (groot)ouders in het AB zou het goed zijn om rekening te houden met de schoolvakanties. Dat was bij het voormalige waterschap Groot Salland in elk geval altijd een van de randvoorwaarden bij het opstellen van de planning.
Voorzitter Herman Dijk zegde toe dat het bestuur een inspanningsverplichting op zich neemt om de vakanties te vermijden.

Het huidige datumvoorstel is te vinden op de site van het waterschap. Zodra het definitieve schema is vastgesteld, zal Water Natuurlijk deze data plus de planning voor de fractievergaderingen op de eigen site publiceren.