Water Natuurlijk wil aanpassing reglement

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Een ‘technisch dingetje’ in het reglement van orde was voor Water Natuurlijk geen aanleiding om het wijzigingsvoorstel af te wijzen. De toezegging van de voorzitter om in de commissie tot een oplossing te komen, was voor woordvoerder Marion Wichard voldoende.

De opmerking van Water Natuurlijk ging over moties, waarover volgens het reglement pas ná het nemen van een besluit gestemd kan worden. Daarmee is een motie in sommige gevallen geen effectief instrument, zo was ook al gebleken in de laatste vergadering: die van 3 december over de fusie met Waterschap Reest en Wieden. Zo wordt het Algemeen Bestuur een middel onthouden om de vergadering een uitspraak te vragen voordat besloten wordt over het al dan niet geamendeerde voorstel van het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk wil dat het reglement wordt aangepast om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.