Water Natuurlijk wil diversiteit in fractie

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Een divers werknemersbestand zorgt ervoor dat besluiten worden genomen die beter aansluiten bij wat er in de samenleving leeft en wat de samenleving nodig heeft. Dat geldt ook voor volksvertegenwoordigers.

Het nieuwe kabinet ziet een voorbeeldfunctie voor de overheid. Daarom komt er voor de hele (semi)publieke sector een wettelijke verplichting om een streefcijfer te formuleren voor meer vrouwen in de (sub)top van deze organisaties. Zo’n target opleggen aan politieke partijen is echter niet mogelijk, al zou het misschien wel wenselijk zijn: in gemeenteraden, provinciale staten en zeker ook de waterschapsbesturen is het aandeel vrouwen bepaald nog niet representatief. Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn er maar 8 vrouwen van de in totaal 29 bestuurders.

Maak kennis

Ook Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta zou heel graag meer diversiteit in de fractie willen zien. Dat gaat uiteraard om méér dan alleen de verhouding m/v: ook mensen met een migratieachtergrond ontbreken nog in het waterschapsbestuur. Daarom: wie interesse heeft in waterbeheer, en een ‘groen hart’ heeft voor natuur, milieu en landschap, is van harte welkom om kennis te maken met de huidige fractie en met het waterschapswerk. Neem contact op via het speciale verkiezingscontactformulier.