Water Natuurlijk wil geen bestrijdingsmiddelen op eigendommen waterschap

schouwpad
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het goede voorbeeld dat het waterschap geeft door geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen op de eigen terreinen, trekt het niet door naar gronden die worden verpacht. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap één lijn moet trekken, en voorwaarden moet stellen bij verpachten.

Het waterschap past bij onderhoud op eigen terreinen al jaren geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer toe. AB-lid Gerard van den Berg (van de fractie Natuur Geborgd) had het Dagelijks Bestuur onlangs gevraagd om hierin één lijn te trekken voor álle eigendommen van het waterschap. In een brief aan het AB liet het DB weten geen voorstander te zijn van een algeheel verbod van bestrijdingsmiddelen, en niet voornemens te zijn om aanvullende eisen te stellen voor het gebruik van waterschapsgronden.

Bestrijdingsmiddelen in strijd met taak waterschap

Obe Brandsma gaf aan dat Water Natuurlijk zich hierin niet kan vinden. Het waterschap is verantwoordelijk voor realisatie schoon, helder water met een goede ecologie, en heeft hierin een voorbeeldfunctie. Daarbij passen geen bestrijdingsmiddelen, een lijn die het waterschap terecht op de eigen gronden volgt. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap eigendommen alleen moet verpachten onder de voorwaarde dat ook hier geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt. Hij heeft gevraagd dit punt in een van de volgende vergaderingen van het AB als bespreekpunt te agenderen, met de suggestie om dit te koppelen aan de lopende nadere uitwerking van het beheer en onderhoud van het watersysteem.
Dijkgraaf Herman Dijk heeft toegezegd dit als bespreekpunt in het AB terug te laten komen.