Water Natuurlijk wil klare taal

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Soms zit het mee, soms zit het tegen bij de kosten voor een project. In het eerste geval heet dat ‘verlaging van het krediet’, in het tweede geval noemt het bestuur dat ‘actualisatie van het krediet’. Verhullend taalgebruik waar Water Natuurlijk geen voorstander van is.

Het gaat al weer wat beter met de economie, maar de crisis laat nog steeds sporen na. En dat kan voor het waterschap financieel voordelig uitpakken. Bij aanbestedingen van projecten merk je dat: aannemers calculeren scherper en schrijven lager in. Dat is voordeel voor het waterschap. Maar we zien dat voordeel pas veel later in de jaarrekening, als het project is afgerond. Het Algemeen Bestuur vond dat te laat en te weinig transparant. De fractie van Water Natuurlijk was daarom ook tevreden met het voorstel van het DB om een positief aanbestedingsresultaat direct in de boeken te verwerken, en het investeringskrediet te verlagen.

Het is onvermijdelijk dat het aanbestedingsresultaat ook wel eens kan tegenvallen. Dat gebeurde bij het project Waterfront Dalfsen. De fractie van Water Natuurlijk had met die tegenvaller geen moeite. Wél met de verhullende titel van het voorstel: nu het tegenviel sprak het DB over actualisatie van het krediet, toen het meeviel heette het verlaging van het krediet. Wij vinden dat je het beestje maar gewoon bij de naam moet noemen.