Houd vast aan ambities Watervisie bij bezuinigingen

De Watervisie 2030 is opgesteld in samenspraak met een groot aantal partners in het gebied.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de Begrotingsbrief voor 2021-2024 stelde het Dagelijks Bestuur voor om te komen tot een ombuiging van 2 miljoen voor 2021 en tot 7.6 miljoen in 2024 als richtinggevend kader.

Namens Water Natuurlijk gaf Obe Brandsma aan open te staan voor bezuinigingen, maar de ambities van de Watervisie overeind  te willen houden.

Watervisie: koers voor de toekomst

De kosten voor het waterschap lijken de komende periode sterk te stijgen. Mede met het oog op de gevolgen van de Corona-crisis wil het Dagelijks Bestuur de kostenstijgingen beperkt houden. Onlangs heeft het Algemeen Bestuur de ontwerp-Watervisie vastgesteld als koersbepalend voor de toekomst. Water Natuurlijk wil meedenken over bezuinigingen, maar wil de ambities in de Watervisie overeind houden.

Toekomstgericht besturen vraagt om ambitie

Bij bezuinigingen vindt Water Natuurlijk dat alle taken van het waterschap in beeld moeten komen, waarbij de mogelijke keuzes aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Obe Brandsma benadrukte dat toekomstgericht besturen allereerst gaat om ambities waarmaken, en niet alleen bezuinigen. Een pas op de plaats, waar sommige partijen om vroegen is voor Water Natuurlijk geen optie. Goede kans dat weglopen voor onze opgaven of een pas op de plaats  juist tot veel hogere kosten leidt op termijn. Het Algemeen Bestuur stemde in met het richtinggevend kader in de Begrotingsbrief.