Water Natuurlijk wil nieuw onderzoek gaswinning Diever

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta wil dat er een nieuw onderzoek komt naar de effecten op het watersysteem bij gaswinning in Diever. De exploitant heeft een aanvraag ingediend voor aanzienlijk grotere winning dan in het winningsplan staat, en waarop dus het eerdere advies was gebaseerd.

In de oktobervergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta is het advies van het winningsveld gasveld Diever aan de orde geweest. Het waterschap gaat niet over de gaswinning, maar is door het ministerie van Economische Zaken wel om advies gevraagd over het effect van de gaswinning op het watersysteem. De eerste onderzoeken wezen uit dat er weinig tot geen negatieve effecten op het watersysteem ontstaan. Voor het waterschap was er dus geen aanleiding om een negatief advies uit te brengen.

Wel nieuw winningsplan, geen nieuw onderzoek

Onlangs is echter gebleken dat de exploitant een aanvraag heeft ingediend voor drie keer de hoeveelheid waarvan in het winningsplan is uitgegaan, terwijl niet opnieuw om advies is gevraagd. Sterker nog: door ambtenaren is verteld dat er wel een nieuw winningsplan komt, maar dat voor dit nieuwe plan mogelijk niet opnieuw om advies wordt gevraagd. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap heeft samen met Gedeputeerde Staten van Drenthe en B&W van Westerveld in een brief aan minister Kamp aangegeven dat de betrokken overheden zich niet kunnen vinden in deze werkwijze van het ministerie. Zij kunnen hun adviesrol zo niet goed vervullen, en begrijpen deze werkwijze ook niet gezien alle onrust die al speelt rond de gaswinningen.

Water Natuurlijk wil nieuw onderzoek

Water Natuurlijk staat volledig achter de brief die het Dagelijks Bestuur van het Waterschap mede heeft ondertekend. De fractie wil echter ook graag weten wat de concrete vervolgstappen zijn. De minister of de exploitant zou volgens Water Natuurlijk in elk geval moeten aantonen dat een driemaal grotere winning niet tot grotere nadelen voor het watersysteem leidt.
In de AB-vergadering van 20 december gaat Water Natuurlijk daarom het DB vragen in actie te komen om te zorgen dat er een nieuw onderzoek komt.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Jordy Tuin
Gast
Jordy Tuin
21 december 2016 14:12

Absoluut steun voor deze actie!

Namens de Statenfractie van D66 Drenthe,

Jordy Tuin

Marja Reuver
Gast
Marja Reuver
18 december 2016 20:52

Wij ondersteunen het verzoek voor een nieuw onderzoek.

Ik doe dat namens de GroenLinks fractie Provinciale staten Drenthe.