Water Natuurlijk wil planmatiger onderhoud stuwen, sluizen en gemalen

Sluis bij de stuw in Vilsteren
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het stuwcomplexen Vilsteren verkeert in slechte staat. Water Natuurlijk ging akkoord met vervroegd onderhoud, maar pleitte wel voor een planmatiger controle van gemalen en stuwen.

Gezien de slechte staat van het stuwcomplex Vilsteren is het noodzakelijk het onderhoud naar voren te halen. Dit betekent dat het onderhoud in 2017 wordt uitgevoerd, en niet pas in 2019. Om efficiencyvoordeel te boeken, stelde het DB voor om hierbij gelijktijdig het onderhoud van het stuwcomplex Vechterweerd te betrekken. Hiervoor werd een krediet gevraagd van 2 miljoen.

Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk ingestemd met dit voorstel. Wel vroeg hij om een betere planmatige controle van het onderhoud van stuwen, gemalen en sluizen. Dat voorkomt technische en financiële verrassingen in de toekomst.