Water Natuurlijk zegt ‘Ja’ tegen klimaatakkoord

Logo Klimaatakkoord
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Tijdens de AB-vergadering van 21 mei is Water Natuurlijk akkoord gegaan met het voorstel om bij de Unie van Waterschappen in te stemmen met het Klimaatakkoord. Het akkoord sluit aan bij het huidige beleid, maar Water Natuurlijk zet graag een stap extra.

Het Klimaatakkoord is een landelijk akkoord dat erop gericht is klimaatverandering door CO2-uitstoot te beperken. Hierbij zijn veel verschillende partijen betrokken. Namens de Nederlandse waterschappen is dat de Unie van Waterschappen. Water Natuurlijk en de overige partijen in het AB van WDOD hebben ermee ingestemd dat de Unie van Waterschappen instemt met de hoofdlijnen en richting van dit Klimaatakkoord. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat dit akkoord er komt, omdat hiermee breed gedragen maatregelen kunnen worden genomen om klimaatverandering te beperken.

Financiële consequenties

De financiële consequenties van de maatregelen in het Klimaatakkoord zijn nog niet in beeld. Water Natuurlijk wil graag worden geïnformeerd als hierover meer duidelijkheid is. Tegelijkertijd weten we dat niets doen geen optie is: in dat geval zal klimaatverandering leiden tot hoge kosten voor toekomstige generaties. Daarom moeten we nu al investeren in maatregelen om klimaatverandering te beperken. Op de lange termijn levert dat besparingen op.

Energieneutraal in 2025

Het verminderen van het energiegebruik en het inzetten van zelf opgewerkte duurzame energie zijn de pijlers onder het doel van WDOD om in 2025 energieneutraal te zijn. Hiermee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord. De laatste jaren zijn al goede stappen gezet door het gebruik van energie uit biogas, zon en wind. Water Natuurlijk wil daar graag het gebruik van thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater toevoegen. Door inzet van een mix van duurzame energiebronnen bereiken we ons doel om energieneutraal te zijn in 2025 en reduceren we onze CO2-uitstoot.