Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Otter in blauwe laarzen

Water Natuurlijk is dé onafhankelijke, groene waterschapspartij met hart voor blauw.

We maken ons hard voor natuur, milieu en landschap bij de uitvoering van de waterschapstaken: veilige dijken, schone rivieren en sloten, een goed grondwaterpeil. We maken ons sterk voor iedereen die wil wandelen, fietsen, vissen of op een andere manier op of rond het water wil recreëeren. We hebben groene idealen; duurzaamheid zou vanzelfsprekend moeten zijn, net als kennisdeling over hoe we beter en slimmer met ons kostbare water kunnen omgaan.

Meer weten? Meepraten? Meedoen?
Neem contact op met de fractie.

Blijf op de hoogte van waar de fractie mee bezig is via onze digitale nieuwsbrief.
We laten ons ook graag uitnodigen voor uw ledenvergadering of andere bijeenkomst die u organiseert, waar we kunnen vertellen hoe belangrijk het waterschap en onze inbreng daarin is.