Waterschap reserveert geld voor waterinitiatieven landbouw

schouwpad
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Werken aan verbetering van de waterkwaliteit kun je als waterschap niet alleen. Dat geldt ook voor de zorg voor voldoende water: niet te weinig, niet te veel. Daarom was Water Natuurlijk ook gelukkig met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, gelanceerd door de georganiseerde landbouw. Samen met de provincie Drenthe en de andere waterschappen heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta nu een flink fonds gevormd om Drentse projecten uit dat Deltaplan te financieren. Piet de Noord was namens Water Natuurlijk blij met dit fonds.

Op 24 oktober tekenden de Provincie Overijssel en de 4 waterschappen in Drenthe een bestuursovereenkomst , waarmee een fonds wordt gevormd van ruim € 8 miljoen. Met dat bedrag kunnen in de komende jaren initiatieven van de landbouwsector mogelijk worden gemaakt. Het moet daarbij gaan om initiatieven die bijdragen aan de doelen die zijn gesteld in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden innovatieve maatregelen en investeringen genoemd die de agrarische bedrijven zelf kunnen uitvoeren. Een goed voorbeeld kwam in dezelfde AB-vergadering aan de orde: het inrichten van wasplaats in Wapse. Daar kunnen landbouwvoertuigen en –werktuigen worden gereinigd, en het afvalwater wordt dan behandeld voor de resterende bestrijdingsmiddelen.

Bal bij de boeren

Het Algemeen Bestuur werd in een brief van het DB op de hoogte gesteld van de bestuursovereenkomst. De afspraken moeten nog in de begroting worden verwerkt. De bedoeling is dat de waterschappen een deel van de nog te ontvangen landbouwsubsidies (de zgn POP3 gelden) in het fonds storten. Zo hoeft de begroting niet te worden belast. Zo kan Drents Overijsselse Delta een bedrag van € 1,5 miljoen in het fonds storten. Dankzij de bijdrage van de provincie kan dan tot € 3 miljoen in ons gebied worden geïnvesteerd.
In de AB-vergadering van 25 oktober verwelkomde Piet de Noord namens de fractie de bestuursovereenkomst. Hij had nog veel vragen, maar hij kon die bewaren tot een later moment, omdat het DB meldde dat de uitvoeringsregeling nog in het Algemeen Bestuur terug zou komen. En daarna ligt de bal bij de agrarische sector, om goede projecten in te dienen.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Erik Valk
Gast
Erik Valk
28 oktober 2016 16:17

Blij te lezen dat er nu aandacht en geld beschikbaar komt om doelgerichte projecten op gemeten waterkwaliteit, mogelijk te maken. Als Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) zijn wij momenteel een systeem aan het ontwikkelen waarmee de veehouder/ster in de bedrijfsvoering kan sturen naar optimaal mineralengebruik. Doel is een gezonde bedrijfsvoering waarin de kringloop centraal staat. Een gezonde… Lees verder »

Piet de Noord
Gast
Piet de Noord
30 oktober 2016 12:18
Antwoord aan  Erik Valk

Beste Erik Valk, bedankt voor je snelle reactie. Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst is de eerste stap gezet. Nu moet er nog een uitvoeringsregeling gemaakt worden. En bovendien: dit fonds is alleen bestemd voor Drenthe. Water Natuurlijk zal nu bekijken of er ook in Overijssel iets dergelijks van de grond getild kan worden. Wij zullen je via onze nieuwsbrief… Lees verder »