Waterschap start met Blauwe Diensten

Particulieren kunnen blauwe diensten leveren aan het waterschap, bijvoorbeeld bij het beheer van sloten.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Niet alles wat nodig is om de doelen van het waterschap te realiseren, hoeft het waterschap zelf te doen. Ook particulieren en organisaties van bijvoorbeeld boeren of natuurorganisaties kunnen diensten kunnen leveren, zoals het beheren van slootranden. Water Natuurlijk juicht toe dat het waterschap nu werk gaat maken van deze ‘blauwe diensten’.


Al enige tijd is het mogelijk dat waterschappen diensten van particulieren afnemen om de waterdoelen op het terrein van bijvoorbeeld natuur en landschap te bereiken. Denk aan het beheer van slootranden. Tot nu toe bleef waterschap Drents Overijsselse Delta passief op dit vlak. Nu is besloten om in Overijssel een pilot te beginnen. Voor de diensten is subsidie beschikbaar uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3).

Kansen bespreken openbare themabijeenkomst

Het voorstel van het DB was nogal bescheiden. Samen met andere fracties (Natuurterreinen en AWP) pleitte Water Natuurlijk voor een meer ambitieuze aanpak. Op ons voorstel zal later dit jaar een openbare themabijeenkomst aan dit onderwerp gewijd worden. Daarvoor kunnen dan ook betrokkenen zoals Natuur & Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, agrarische natuurverenigingen en LTO uitgenodigd worden. Ook bij andere waterschappen en de provincies is veel kennis aanwezig, net als bij het landelijke Regiebureau POP, waar ons voormalige fractielid Brenda Vrieling werkt voor het Nationaal Netwerk Platteland.

Wie interesse heeft om bij deze themabijeenkomst te zijn, kan de bestuurlijke agenda van het waterschap in de gaten houden. Water Natuurlijk zal ook in de nieuwsbrief aandacht besteden aan deze bijeenkomst.