Waterschap wacht nog met discussie over belastingen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

eurobiljettenDe discussie over de verdeling van de waterschapslasten is uitgesteld. Water Natuurlijk hoopt dat de Commissie Aanpassing Belastingstelsel ons meer ruimte zal geven om de lasten eerlijk te verdelen. Het rapport van de commissie laat nog even op zich wachten. Daarom stemde de fractie in met het voorstel voor uitstel.

Bij de start van Waterschap Drents Overijsselse Delta is afgesproken dat in 2016 er opnieuw over de belasting zou worden gediscussieerd. Een eventueel aanpassing zou dan nog meegenomen worden in de begroting voor 2017. Maar nu duidelijk is dat de landelijke Commissie Aanpassing Belastingstelsel niet eerder dan tegen het einde van het jaar met een rapport zal komen, stelde het Dagelijks Bestuur voor de discussie voorlopig uit te stellen. De consequentie is wel dat de huidige verdeling nog tenminste een jaar in stand blijft.
Alle fracties in het algemeen bestuur stemden in met het uitstel. Achter die eenstemmigheid gaan verschillende opvattingen schuil. Een aantal fracties willen rust, zo min mogelijk veranderingen. Water Natuurlijk wil juist wel verandering: een meer rechtvaardige verdeling.

Rechtvaardiger verdeling belastingen

Het onderwerp waterschapsbelasting is al regelmatig in onze nieuwsbrieven aan de orde geweest. Water Natuurlijk wil een rechtvaardige verdeling van de lasten over de verschillende categorieën belastingbetalers. Het principe moet zijn: de vervuiler betaalt, en wie profiteert van het waterschapswerk moet daar ook voor aangeslagen worden. In het huidige systeem is het maar beperkt mogelijk met deze principes rekening te houden. Vooral de regels voor de zgn. kostentoedeling bieden nauwelijks ruimte. Water Natuurlijk hoopt dat de commissie met voorstellen komt die meer ruimte bieden voor een rechtvaardige belastingheffing. Daarom hebben we ook ingestemd met het uitstel.