Waterschap zoekt nieuwe dijkgraaf

Voorzittershamer
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 17 december heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de profielschets voor een nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Drents Overijsselse Delta: een voorzitter die verbindend, vernieuwend en toekomstgericht is. Water Natuurlijk rekent op een boegbeeld met een groen hart.

De fractievoorzitters van het Algemeen Bestuur hebben gezamenlijk in goed overleg, ondersteund door een gespecialiseerd bureau, een profielschets opgesteld voor een nieuwe dijkgraaf. Daarbij is ook de inbreng van leidinggevenden, de Ondernemingsraad en externe partners betrokken.

Groen hart

Als boegbeeld en ambassadeur van het waterschap houdt de dijkgraaf zich bezig met de algemene strategie en visie van de bestuurlijke organisatie, en met de positionering van het waterschap in een snel veranderende omgeving. Daarvoor wordt een eigentijdse bestuurder gezocht die verbindend, vernieuwend en toekomstgericht is. Water Natuurlijk rekent erop dat het nieuwe boegbeeld een ‘groen hart’ heeft, affiniteit met water en oog voor de uitdagingen die de klimaatveranderingen aan de waterschappen stelt.

Vertrouwenscommissie

Uit het AB is een brede vertrouwenscommissie ingesteld van zes leden en de secretaris-directeur als adviseur en secretaris. De commissie heeft tot taak een aanbeveling voor een nieuw te benoemen dijkgraaf voor te bereiden op basis van het daarvoor door het Algemeen Bestuur vastgestelde profiel. Vanuit Water Natuurlijk neemt Dagelijks Bestuurslid Marion Wichard deel aan de vertrouwenscommissie.

Meer

Meer informatie over de vacature voor dijkgraaf is te vinden op de site van Beljon Westerterp, het bureau dat de wervingsprocedure begeleidt.