Werk aan waterveiligheid Zwolse Stadsdijken stap verder

Zwartewater Zwolle
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In het AB van 22 maart 2022 stond het projectplan “Waterwet Stadsdijken Zwolle” op de agenda. De vraag aan het AB was om het projectplan, inclusief de onderliggende onderzoeken en documenten, vast te stellen. Dat gebeurde ook. Nu is het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel om het plan goed te keuren, zodat verder gewerkt kan worden aan een optimale waterveiligheid in en rond Zwolle.

Het was een indrukwekkende hoeveelheid documenten, passend bij een indrukwekkend en complex project als de Stadsdijken Zwolle. In de meer dan drieduizend pagina’s zijn de onzekerheden en risico’s helder en transparant weergegeven. Portefeuillehouder Breun Breunissen maakte in zijn toelichting duidelijk dat als gevolg van deze onzekerheden én de huidige situatie in Oekraïne, de totale projectkosten waarschijnlijk bijgesteld moeten worden: van een dikke 100 miljoen euro naar mogelijk 150 miljoen euro.

Plus voor biodiversiteit

Een fors bedrag, aldus Breunissen, maar nodig om de waterveiligheid achter de staddijken te borgen. Namens Water Natuurlijk constateerde fractievoorzitter Obe Brandsma dat de aanwezige bomen en de lokale kruiden dijkbekleding grote aandacht krijgen. Indirect een dikke plus dus voor het thema biodiversiteit. Daarbij had Water Natuurlijk grote waardering voor het compensatieplan Natuurnetwerk Nederland (NNN), een van de vele bijlagen van het projectplan..

Brede instemming

Water Natuurlijk kon dan ook instemmen met het projectplan. Omdat ook de andere fracties instemden, is door het waterschap weer een horde genomen. Op weg naar een optimale waterveiligheid in en rondom Zwolle.