Werk-met-werkvoordeel bij Nijeveen-Kolderveen

Nijeveen-Kolderveen - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bij het project Nijeveen-Kolderveen kan een ton worden bespaard door aan te sluiten bij het provinciaal onderhoud. Water Natuurlijk-woordvoerder Obe Brandsma stemde in met de versnelde uitvoering, op voorwaarde dat de verdere uitwerking van het plan niet leidt tot verdroging in De Wieden.


Om de waterafvoer in het zuidelijk deel van de polder Nijeveen-Kolderveen, met daarin de nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden, te verbeteren, wordt hier een afzonderlijke bemalingseenheid van gemaakt. Hieraan wordt ook het naastgelegen bemalingsgebied Leenders toegevoegd. Op de plaats van het huidige gemaal Leenders komt dan een nieuw gemaal.
Dit plan is nog niet rond, maar er doet zich nu de mogelijkheid voor om in het najaar aan te sluiten bij het provinciaal onderhoud en gelijktijdig de benodigde persleidingen naar het gemaal, die de provinciale weg moeten kruisen, aan te leggen. Deze werk-met-werkaanpak kan circa € 100.000 aan kosten besparen.

Geen verdroging De Wieden

Bij monde van Obe Brandsma heeft de fractie van Water Natuurlijk in de vergadering van 28 juni ingestemd met dit voorstel, vooruitlopend op het totale plan dat dit najaar aan het AB wordt voorgelegd. Water Natuurlijk gaat er vanuit dat het vervolg van het plan zodanig wordt uitgewerkt en uitgevoerd, dat dit niet leidt tot verdroging in het nabijgelegen natuurgebied De Wieden.