Wilfried Gerner in de spotlights

Wilfried Gerner, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Wilfried Gerner uit Onna.

Het klimaat verandert en onze samenleving ook. Op naar een waterschap dat middenin die samenleving staat!

Als econometrist ben ik een man van de cijfers, analyses en het overzicht. Ik werk bij de gemeente Steenwijkerland als concerncontroller en bestuurlijk adviseur. Naast mijn werk ben ik actief (geweest) bij de voetbalvereniging, de lokale uitvaartvereniging/verzekeraar en lid van rekenkamercommissies in diverse gemeenten in de regio.

Ik woon samen met mijn vrouw in Onna, een buurtschap vlakbij Steenwijk. Onze 3 kinderen hebben het nest verlaten. Onna betekent ‘geen water’. Nu is dat niet de reden dat ik me kandidaat heb gesteld voor het waterschapsbestuur, maar droogte is wel een van de belangrijke thema’s waar het waterschap aan werkt.

De voornaamste reden van mijn kandidaatstelling is dat ik niet aan de zijlijn wil staan bij de aanpak van de grote klimaat- en natuuropgaven. Daarbij wil ik vooral een bijdrage leveren aan een vernieuwend en zichtbaar waterschap, dat midden in de samenleving staat. Een waterschap dat inwoners en andere partijen betrekt bij het beleid en de uitvoering. Dat volop de samenwerking zoekt, bijvoorbeeld met gemeenten. Een waterschap dat transparant is over het eigen functioneren en doelmatig en professioneel te werk gaat.

Een belangrijke voorwaarde voor een ‘modern’ waterschapsbestuur is dat de samenstelling ervan divers is. Divers qua mensen, achtergrond, kennis en inbreng. Dus ook iemand die weet heeft van financiën, bedrijfsvoering en hoe je inwoners betrekt. Ik ga er voor!

waterschapsverkiezingen 15 maart 2023