Wim Konter in de spotlights

Wim Konter, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Wim Konter uit Vollenhove.

Samen werken en samenwerken aan een toekomstfitte leefomgeving voor mens, flora, fauna.

Sinds 1996 leef ik samen met partner Ineke Vos met veel plezier aan de rand van de Bentpolder in Vollenhove. In 1998 hebben we hier aan den lijve ondervonden hoe belangrijk ons watersysteem is. Bijna moesten wij evacueren. Door hevige, intensieve regenval was de Bentpolder onder water komen te staan. Dit laat zien welke risico’s wij lopen door te bouwen in laaggelegen waterrijke (veen)gebieden. Het maakt ook duidelijk dat werken aan en met water van alle tijden is, serieus genomen moet worden en nooit af is. Werken aan water is geen hobby! Dat is mijn overtuiging.

Waternatuurlijk: waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit zijn brede begrippen. Waternood, watersnood, schoon, gezond en natuurlijk water spreekt meer. Als civiel technicus wil ik de komende periode vol inzetten om deze bedreigingen om te zetten naar kansen. Kansen om onze landelijke en stedelijke leefomgeving toekomstbestendig in te richten. Met water als bindend element.

Een toekomstfitte leefomgeving voor iedereen die in het beheergebied van WDODelta woont, werkt, recreëert of bezoekt. Voor onze generatie én voor de generaties na ons. Alleen door hier actief met partners samen aan te werken worden huidige waterbedreigingen, toekomstbestendige waterkansen. Zo zie ik dat.

Waternatuurlijk: Nadrukkelijk kiezen voor duurzaam herstel van biodiversiteit. Ik vind dat het waterschap zich prominenter moet inzetten voor schoon en ecologisch goed functionerende watersystemen. Dat vraagt een brede, integrale benadering en daar waar noodzakelijk anders denken als gebruikelijk. Met lef durven samenwerken met natuur. Dat drijft mij.

waterschapsverkiezingen 15 maart 2023