Wim Konter officieel geïnstalleerd als fractievolger

Wim Konter (midden) is op 9 mei officieel geïnstalleerd als fractievolger van Water Natuurlijk.
Wim Konter (midden) is op 9 mei officieel geïnstalleerd als fractievolger van Water Natuurlijk.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de afgelopen vier jaar was Wim Konter lid van het Algemeen Bestuur, dit keer viel hij bij de verkiezingen buiten de boot. De nieuwe fractie is blij dat hij beschikbaar blijft in een andere rol: die van fractievolger. Op 9 mei werd hij officieel geïnstalleerd.

De nieuwe fractie is blij dat Wim Konter bereid is om zijn kennis en ervaring in deze nieuwe rol in te brengen. Vooral zijn kennis over dijkversterkingsprojecten bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is heel waardevol. Bovendien heeft hij de rol van fractiesecretaris op zich genomen.

Geen stemrecht

Een fractievolger is een min of meer formele functie bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Als regel mag elke fractie één fractievolger aanwijzen. Doorgaans is dat, zoals ook bij Wim Konter, de eerstvolgende op de kieslijst. Op die manier is bij het openvallen van een plaats in het AB de opvolger al ingewerkt. Een fractievolger mag niet deelnemen aan, en dus ook niet stemmen in de vergaderingen van het AB, maar kan wel deelnemen aan deze vergaderingen en andere bijeenkomsten. Hij of zij wordt daarin ook gefaciliteerd met toegang tot dezelfde documenten als een AB-lid.