Windmolens Nieuwleusen impuls voor doelstelling

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterschap Drents Overijsselse Delta streeft ernaar energieneutraal te zijn in 2030. Daarvoor wordt onder meer windenergie ingezet. Namens Water Natuurlijk stemde Anna Veldhoen op 28 januari in met het voorstel om kapitaal te storten in het eigen vermogen van Nieuwleusen Synergie Lokaal Energiebedrijf BV voor de plaatsing van 2 windturbines.

Met de storting van kapitaal in het eigen vermogen verkrijgt het waterschap aandelen in het windpark dat nog wordt gerealiseerd. Gedurende de levensduur van de turbines wordt deze investering terugbetaald. Ook ontvangt het waterschap Garanties van Oorsprong. Dat zijn certificaten voor de productie van groene stroom. Water Natuurlijk is verheugd dat op deze locatie voor een aandeel van wel 30% van de opgave voor energieneutraliteit kan worden voorzien in het eigen beheergebied.

Lokaal initiatief

Bewoners van Nieuwleusen hebben zelf het initiatief genomen tot oprichting van het windpark. Tijdens de ontwikkeling van de plannen is dan ook steeds nauw samengewerkt met de omgeving. Water Natuurlijk is blij dat het waterschap op deze manier zijn maatschappelijke rol speelt en zo een duurzaam initiatief van zijn inwoners steunt.