Wordt het waterschap een concurrent van Essent?

People, Planet, Prosperity
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De vraag of het waterschap de commerciële energieproducenten wel moet gaan beconcurreren, kwam naar boven bij een thema-avond van de PvdA in Steenwijk waar Water Natuurlijk-lijsttrekker Marion Wichard deelnam aan een panel. De vragensteller had gelezen dat volgens het klimaatakkoord de waterschappen op termijn meer energie kunnen produceren dan ze zelf nodig hebben. Worden de waterschappen zo geen concurrent van de energiebedrijven, vroeg hij zich af, en moeten we die energieproductie niet aan de markt overlaten?

De waterschappen hebben zich ten doel gesteld om in 2025 energieneutraal te zijn, dus evenveel energie op te wekken als er nodig is. Die ambitie is inmiddels landelijk; bij Drents Overijsselse Delta is dankzij de motie van Water Natuurlijk dat doel al in januari 2017 vastgelegd.

Nieuwe technieken

Er is de afgelopen jaren ook al veel gebeurd: denk aan de vele rioolwaterzuiveringsinstallaties die inmiddels al fungeren als ‘energiefabrieken’, en de investeringen in zonnepanelen en windenergie. Water Natuurlijk zou het toejuichen als er daarnaast ook gebruik wordt gemaakt van nieuwe mogelijkheden om energie op te wekken, zoals thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) . Dergelijke maatregelen passen heel goed bij het werk van een waterschap, en dragen bij aan de zo noodzakelijke CO2-reductie. Water Natuurlijk vindt dat een waterschap in deze energietransitie een maatschappelijke rol, en vooral ook voorbeeldfunctie heeft.

Netto producent

Voordat het zover is, is er nog wel een aanpassing van de Waterschapswet nodig. Die moet borgen dat waterschappen voldoende ruimte krijgen om duurzame energie te produceren (netto-energieproducent kunnen zijn) zodat ze de C02-uitstoot van hun activiteiten volledig kunnen compenseren. Het is dus niet de bedoeling dat de waterschappen concurrenten worden van Essent, Nuon of welke andere commerciële energieproducent dan ook.
Bovendien komen eventuele opbrengsten direct ten goede aan de inwoners, omdat die verdisconteerd worden in de waterschapsbelasting die burgers en bedrijven jaarlijks betalen.