Wybrich Hettema in de spotlights

Wybrich Hettema, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Wybrich Hettema uit Deventer.

Door verstandig waterbeheer een leefbare wereld voor toekomstige generaties.

Geboren aan de Schie, opgegroeid in het stroomdal van de Drentse AA, gewoond nabij het Zwarte Water en de Weerribben en nu woonachtig in het mooie Deventer aan de IJssel geeft voor mij een natuurlijke binding met water.

Behalve betrokkenheid bij natuur, milieu en landschap heb ik door mijn werk als (interim) directeur / bestuurder in onderwijs, kinderopvang en ouderenzorg ervaring met veranderingsprocessen en ben ik altijd voor samenwerken. Delen van deskundigheid, waardering voor ieders inbreng, een heldere koers en gericht zijn op resultaat is daarbij voor mij van belang.

Water is een levensbehoefte voor mens, dier en plant, kan zorgen voor plezier en recreatie maar is helaas in toenemende mate door klimaatverandering ook veroorzaker van overlast door droogte en overstromingen. Dit vergt een bewust, zorgvuldig en verantwoord waterbeheer. Voor nu en voor de toekomstige generaties.
Water Natuurlijk wil en kan dit bewerkstelligen en daaraan lever ik graag een bijdrage.

waterschapsverkiezingen 15 maart 2023