Zeven jaar geleden alweer…

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Zeven jaar geleden hield Water Natuurlijk de kick-off voor de waterschapsverkiezingen 2015, met onze ambassadeur van het eerste uur: Jan Terlouw. Op Valentijnsdag trokken we -na de start op Landgoed De  Horte bij Dalfsen- met een groot hart door het gebied. Toen nog met twee lijsttrekkers, want de waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland zijn pas naderhand gefuseerd tot Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Al is er veel gebeurd in die zeven jaar, de fractie van Water Natuurlijk blijft zich onverminderd inzetten voor natuur, milieu, landschap en recreatie. Meer dan ooit nodig, gezien de klimaatveranderingen!