Zorgen om slibverwerking Echten

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Vanwege ernstige gebreken bij de uitvoering van het project gasveiligheid moest de slibvergisting  op deze installatie worden stilgelegd. Omgeving en personeel zijn hierover geïnformeerd. Een onaangename verrassing rond deze moderne slibvergistingsinstallatie.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 oktober werd gevraagd een krediet van 250.000 euro beschikbaar te stellen. Hiermee moeten de problemen en oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht. Verder wordt er gekeken naar verdere optimalisatie van deze installatie.

De fractie van Water Natuurlijk was onaangenaam verrast door de problemen op deze moderne zuivering. Bij monde van Bert Hinnen stelde de fractie een aantal kritische vragen. Hij vroeg onder meer of niet alleen de technische oplossingen maar ook de juridische gevolgen en aansprakelijkheid in kaart konden worden gebracht. Verder drong hij erop aan kansen voor verdere duurzaamheid en energieneutraliteit in het onderzoek mee te nemen. Het regelmatig op de hoogte houden van het Algemeen Bestuur over de ontwikkelingen is vanzelfsprekend een vereiste.

Portefeuillehouder Karst Spijkervet zegde toe rekening te houden met de opmerkingen bij de heroverweging van het totale project. Daarmee konden Water Natuurlijk en de overige fracties akkoord gaan en het gevraagde onderzoekkrediet beschikbaar stellen. Begin 2019 moet er duidelijkheid zijn over de voortgang.