Zorgen Water Natuurlijk over duurzaamheidsdoelen nog niet weg

illustratie duurzaamheidsdoelen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In het Algemeen Bestuur van 18 juli is de brief van de coalitie die hoort bij het coalitieakkoord behandeld. In die brief reageren de coalitiepartijen op vragen naar aanleiding van de presentatie van het coalitieakkoord op 30 mei 2023. Water Natuurlijk heeft toen aangegeven zorgen te hebben over wat ontbreekt in het coalitieakkoord: aandacht voor natuur en de uitwerking van duurzame doelen. Die zorgen zijn nog niet weg.

De fractie is voorzichtig blij dat de coalitie in de brief aangeeft hier aandacht voor te hebben. Toch zijn de zorgen niet weggenomen. Het is immers nog steeds niet duidelijk wat de coalitie voor ogen heeft met de integratie van duurzame doelen bij de uitvoering van de kerntaken. Daarom heeft Amke Vrielink namens Water Natuurlijk gevraagd naar meer concrete stappen.

Vinger aan de pols

De coalitie kon helaas geen concrete voorbeelden geven, maar heeft wel toegezegd dat aandacht voor natuur en de duurzame doelen onderdeel zal zijn van alle onderwerpen die worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur, en dat het beleid voortbouwt op de vastgestelde watervisie en het waterbeheerprogramma. Water Natuurlijk gaat de komende periode de vinger goed aan de pols houden en zal de coalitie hier zo nodig scherp op houden.

Verbeteren vergaderstructuur

Het akkoord is een open akkoord, zo hebben de coalitiepartijen meermaals laten blijken: zij willen graag met alle partijen in gesprek gaan over de uitvoering van de taken. Ook Water Natuurlijk gaat graag op constructieve wijze het gesprek aan om de taken waar het waterschap voor staat op een duurzame wijze zo snel mogelijk te realiseren met oog op de grote uitdagingen die voor ons staan. Daarom heeft Amke Vrielink voorgesteld om dit te doen met behulp van een zogenaamde BOB-structuur. BOB staat hierbij voor:

  • Beeldvorming
  • Oordeelsvorming
  • Besluitvorming

Een dergelijke structuur kan helpen om op een open en transparantie manier thema’s integraal te benaderen, alle fracties te betrekken en het werk en de prestaties van het waterschap zichtbaar te maken. In het fractievoorzittersoverleg is een werkgroep ingesteld die aan de slag gaat met de invulling van een aangepaste vergaderstructuur.

Inmiddels is in het fractievoorzittersoverleg een werkgroep ingesteld die aan de slag gaat met de invulling van de vergaderstructuur. Onze fractievoorzitter Esmée Pater zit namens onze fractie in deze werkgroep.