Zware kost op eerste vergadering na de zomer

waterschapsbelastingen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het tweede bestuurlijke halfjaar begint op 3 september met een Deltabijeenkomst waar een stevig onderwerp op de agenda staat: een voorstel tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen.


De waterschappen kennen een bijzonder belastingsysteem: ze krijgen geen vergoedingen van het rijk, maar bepalen zelf wat ze nodig hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Voor de verdeling van de kosten over de verschillende groepen (bedrijven, agrariërs, inwoners) is er een bepaalde systematiek. Binnen bepaalde bandbreedtes bepaalt het bestuur uiteindelijk wie wat moet betalen.

Die systematiek voldoet niet meer, en een commissie is geruime tijd aan het werk geweest om een alternatief uit te dokteren. Het advies wordt 3 september besproken in de Deltabijeenkomst. Water Natuurlijk betwijfelt of het definitieve voorstel eerlijker is dan het concept dat begin dit jaar is besproken. Lees hier ons eerdere bericht hierover.