Actueel

Wilfried Gerner en Wim Konter, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Nieuwe samenstelling fractie

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 mei is oudgediende Wim Konter geïnstalleerd als AB-lid. Hij volgt Marion Wichard op. In diezelfde vergadering is Wilfried Gerner uit Onna (Steenwijkerland) benoemd tot officiële fractievolger.

Marion Wichard

Bestuurder Marion Wichard verlaat waterschap

Voor het eerst sinds Water Natuurlijk in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta zit, maakt de partij geen deel uit van de coalitie. Dat had anders gekund en gemoeten, vindt voormalig lijsttrekker Marion Wichard. Zij was de afgelopen vier jaar lid van het Dagelijks Bestuur. Het buitensluiten van Water Natuurlijk is voor haar reden om niet terug te keren. Op 30 mei komt een einde aan haar rol als waterschapsbestuurder en loco-dijkgraaf.

Vechtdijk

Water Natuurlijk akkoord met drie innovatieve projecten

In het Algemeen Bestuur van dinsdag 9 mei zijn drie voorstellen besproken van innovatieve hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)-projecten. Een daarvan beoogt een integrale gebiedsoplossing om toekomstige gebieden veilig te houden, de twee andere gaan over het opdoen van meer kennis over de sterkte van dijken. Hoewel Water Natuurlijk nog wel wat vragen had, heeft Elsbeth Brandsma namens de fractie met alle drie de voorstellen ingestemd.

Regiovergadering Water Natuurlijk regio Oost op 24 april 2023

Zeven nieuwe bestuursleden voor Water Natuurlijk regio Oost

Water Natuurlijk regio Oost heeft een nieuw bestuur. Op een goed bezochte ledenvergadering in Nijverdal kozen de leden maar liefst zeven nieuwe bestuursleden. Samen met de zittende bestuursleden Anja ter Harmsel (voorzitter) en Betty van Leeuwen vormen zij een sterk team dat de vereniging Water Natuurlijk in onze regio tot nog grotere bloei kan brengen.

Water Natuurlijk regio Oost bedankt Obe Brandsma

Water Natuurlijk neemt afscheid van vier waterschapsbestuurders

Op 27 maart was er al een formeel einde gekomen aan hun bestuurslidmaatschap van Waterschap Drents Overijsselse Delta, in de Water Natuurlijk-regiovergadering van 24 april werden Obe Brandsma, Wim Konter en Ed Piek nog eens door het regiobestuur in het zonnetje gezet. Obe Brandsma ontving een bijzonder blijk van waardering van het Landelijk Bestuur. 

Water Natuurlijk niet meer in gesprek over coalitievorming Drents Overijsselse Delta

In het advies van verkenner Piet Zoon van 5 april was een coalitie van BBB, Water Natuurlijk, VVD en ongebouwd de eerste optie. Een verdiepende verkenning met BBB op paaszaterdag gaf de fractie van Water Natuurlijk het gevoel dat er voldoende handvatten zijn om tot goede afspraken te komen. BBB heeft echter op 13 april laten weten de gesprekken met ons niet voort te zetten, maar in plaats van Water Natuurlijk het CDA uit te nodigen voor het vervolg. De fractie van Water Natuurlijk is teleurgesteld en verrast door dit besluit.