Actueel

WaterRad toont beleidsverschillen in verkiezingsprogramma’s

Een kleine week voor de Tweede Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Officieel statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water. Van de onderbreking van Greta Thunberg neemt Water Natuurlijk afstand: die actie was geheel op persoonlijke titel en vertegenwoordigt niet de standpunten of methoden van Water Natuurlijk.

KNMI '23 klimaatscenarios

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI’23 rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI’23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Koeien in overstroomd gebied.

Vragen van Water Natuurlijk eindelijk beantwoord

Water Natuurlijk stelde al in de vergadering van 27 juni vier vragen over een brief van de Deltacommissaris over ruimtelijke opgaven. De brief ademde de urgentie uit nú aan de slag te gaan met de kaders “water en bodem sturend”. De houding van het op dat moment net geïnstalleerde Dagelijks Bestuur en de afgegeven signalen door de coalitiepartijen waren voor Water Natuurlijk aanleiding voor zorgen en voor vragen aan het DB. Die werden op 26 september grotendeels weggenomen.

WN akkoord met extra geld voor een duurzamer toekomst

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 september stemde Water Natuurlijk in met een extra investering van 592.200 euro voor vervangingen aan diverse gemalen, persleidingen en rioolwaterzuiveringen. Ook de pilot Data -gedreven sturing RWZI’s beoordeelde de fractie positief.

Zicht op grondwateronttrekkingen

In hoeverre heeft het waterschap het oppompen van grondwater van kleine gebruikers, zoals particulieren en kleine bedrijven, in beeld? Die vraag stelde Wilfried Gerner namens Water Natuurlijk aan het eind van de AB-vergadering van 26 september.

In memoriam Ton de Bruijn

Op 26 september overleed Ton de Bruijn, tot najaar 2022 penningmeester en secretaris van ons regiobestuur. We gaan hem enorm missen als vrijwilliger in onze vereniging, maar nog meer als de aimabele, warme, betrokken man die hij was.

vrouw in kajak

We zijn er even niet!

Tijdens het reces van het waterschap geniet ook de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta van de zomer en een welverdiende vakantie. Dat betekent niet dat we onbereikbaar zijn, maar antwoord op vragen kunnen wat langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. Vanaf 4 september zijn we weer paraat. We wensen iedereen een fijne zomer.

illustratie duurzaamheidsdoelen

Zorgen Water Natuurlijk over duurzaamheidsdoelen nog niet weg

In het Algemeen Bestuur van 18 juli is de brief van de coalitie die hoort bij het coalitieakkoord behandeld. In die brief reageren de coalitiepartijen op vragen naar aanleiding van de presentatie van het coalitieakkoord op 30 mei 2023. Water Natuurlijk heeft toen aangegeven zorgen te hebben over wat ontbreekt in het coalitieakkoord: aandacht voor natuur en de uitwerking van duurzame doelen. Die zorgen zijn nog niet weg. 

illustratie bij rekenkamer

Volgende stap naar rekenkamer

Water Natuurlijk is blij dat het er nu van gaat komen. Vanaf 1 januari 2024 krijgt waterschap Drents Overijsselse Delta een rekenkamer. In het Algemeen Bestuur werd op 18 juli het uitvoeringsbesluit hiervoor besproken. Een amendement van Water Natuurlijk, samen met Partij voor de Dieren en ChristenUnie, om het fractievoorzittersoverleg aan te wijzen als klankbord voor de rekenkamer haalde het helaas niet. Een ander amendement (samen met PvdD en BBB) over de selectiecommissie voor de rekenkamer haalde het wel.