Magere visie op de sturende functie van water

Water Natuurlijk is in de AB vergadering van 16 april akkoord gegaan met het vaststellen van het postition paper water en bodem sturend. Door middel van meerdere thema-avonden (deltabijeenkomsten) waar we ons input hebben geleverd, heeft de portefeuillehouder hier een beknopt document van gefabriceerd. Helaas is een aantal voor ons belangrijke punten gesneuveld, en missen we bovendien een aantal belangrijke structurerende keuzes.