Water Natuurlijk neemt afscheid van twee fractieleden

Brenda Vrieling en Bonne Bentinck nemen na 18 maart afscheid van de fractie.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Nog voor de verkiezingen weten we al dat Water Natuurlijk op 25 maart formeel afscheid neemt van twee vrouwelijke fractieleden. Bonne Bentinck en Brenda Vrieling kozen er eerder voor zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.

Bonne Bentinck

Bonne Bentinck van Schoonheten heeft ruim tien jaar deel uitgemaakt van het Algemeen Bestuur van Waterschap Groot Salland. In eerste instantie op persoonlijke titel, en na de invoering van het ‘lijstenstelsel’ in 2008 via de lijst van Water Natuurlijk. Daarbij vertegenwoordigde zij met name de particuliere grondbezitters in Overijssel. Gedurende enkele jaren was zij ook voorzitter van het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), dat de particuliere grondeigenarenin Overijssel vertegenwoordigt. Na deze tien soms intensieve jaren vindt Bentinck het tijd om zich weer op andere zaken te richten, reden waarom ze zich niet opnieuw kandidaat heeft gesteld en plaats maakt voor anderen.

Brenda Vrieling

Brenda Vrieling is bij de vorige verkiezingen in 2008 aangetreden, en vrij snel benoemd tot vice-voorzitter van de fractie. Haar uitgebreide kennis over ruimtelijke ontwikkeling en met name over de processen om het gebied te betrekken bij die ontwikkeling, was zeer waardevol voor de fractie. Het toenemende tijdsbeslag door de waterschapsactiviteiten was voor Vrieling niet langer te combineren met haar loopbaan, zodat ook zij zich niet herkiesbaar stelde. Direct na de verkiezingen start Vrieling in haar nieuwe functie als vormgever van het Nationaal Netwerk Platteland.

Afscheid

Los van de inhoudelijke kwaliteiten van beiden gaat de fractie de twee ook als persoon missen. “We hebben altijd heel plezierige verhoudingen in onze club gehad.” aldus fractievoorzitter Bert Hinnen. “We hebben hard gewerkt, maar ook altijd veel kunnen lachen. En dat is ook veel waard. We zullen ze allebei erg missen.”

Het formele afscheid is op 25 maart, als alle vertrekkende bestuursleden in een laatste AB-vergadering aftreden. De fractie zal op een later moment nog op informele wijze afscheid nemen van de beide fractieleden.