Water Natuurlijk neemt afscheid van twee fractieleden

Nog voor de verkiezingen weten we al dat Water Natuurlijk op 25 maart formeel afscheid neemt van twee vrouwelijke fractieleden. Bonne Bentinck en Brenda Vrieling kozen er eerder voor zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.