Algemene Beschouwingen: financiële obesitas en jojo-effect

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterkwaliteit, klimaatverandering, duurzaamheid en de verbinding met de omgeving: dat waren de belangrijkste thema’s die Marion Wichard bij de Algemene Beschouwingen op 28 november over het voetlicht bracht. Niet als inspreker, zoals het opnamesysteem aangeeft, maar gewoon als fractievoorzitter van Water Natuurlijk.

In de zes minuten die elke fractie toebedeeld was voor de eerste termijn, was het zaak om snel tot de kern te komen. Wat de financiën betreft kon dat ook: de begroting ziet er zelfs een beetje té gezond uit: Marion Wichard sprak van financiële obesitas. Er is aanzienlijk minder geïnvesteerd dan voorzien, onder meer door te voorzichtige inschattingen, waardoor er zo’n 8 miljoen over is. Een fusie-effect dat in de nieuwe manier van begroten niet meer voorkomt.

Jojo-effect

Het overschot moet vanzelfsprekend terug naar de inwoners en andere belastingbetalers, maar met de manier waarop dat gebeurt is WN niet echt tevreden: in 2018 dalen de tarieven scherp, maar daarna stijgen ze elk jaar weer. Het was verstandiger geweest om dat een beetje gelijkmatiger te doen, zodat er geen jojo-effect optreedt. Nu komen de inwoners elke keer weer voor een verrassing te staan. Een amendement van de fractie gebouwd om de manier waarop het geld wordt teruggegeven aan te passen, haalde het echter niet.

Meer nuance

De reden waarom niet alle leden van WN dit voorstel steunden, was het persbericht dat het waterschap zelf had uitgebracht: hierin was een verlaging van de waterschapsbelasting met 5 procent zó stellig aangekondigd, dat de ruimte voor het AB om nog een andere keuze te maken feitelijk onmogelijk was gemaakt.
Dat doet geen recht aan de rol van het Algemeen Bestuur als hoogste besluitvormende orgaan van het waterschap. Marion Wichard drong daarom aan op meer politieke sensitiviteit en nuance bij dergelijke berichtgeving. “We moeten de indruk vermijden dat wij slechts bij het kruisje mogen tekenen.”

Insprekers

Het systeem waarmee de vergaderingen van het waterschap via internet zijn te volgen, is nog niet optimaal: wie vanachter het katheder spreekt, is per definitief een ‘inspreker’.  Een schoonheidsfoutje dat hopelijk op korte termijn wordt opgelost. Wie de bijdragen van de verschillende partijen wil terugzien en -luisteren, moet dus even zoeken. Alle informatie is te vinden op www.wdodelta.nl.

Download hier de bijdrage van Water Natuurlijk aan de Algemene Beschouwingen.