Anna Veldhoen stopt als AB-lid van Water Natuurlijk

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 januari was de laatste van Anna Veldhoen. Zij stopt als lid van het Algemeen Bestuur, omdat het te  druk werd samen met haar baan en een jong gezin. Als fractie zullen we haar bevlogen en enthousiaste inbreng missen, maar we hebben respect voor haar besluit.

 

Haar laatste bijdrage aan het Algemeen Bestuur was de ondersteuning voor de aansluiting bij het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit voorstel werd breed door het AB omarmd.

Deskundig en hart voor de zaak

Voor de fractie Water Natuurlijk was Anna woordvoerder voor onder meer de waterketen en klimaat adaptatie. Dit sloot goed aan op haar vakgebied. Daarnaast was ze secretaris voor de fractie, waar bij het sluiten van de vergadering vaak het verslag al werd rondgestuurd.
Bij de afscheidswoorden van de dijkgraaf en fractievoorzitter werd de nadruk gelegd op haar deskundigheid, hart voor de zaak en grote bevlogenheid. Als dank werden aan haar bij het afscheid de traditionele hensbeker (een  waterschapsbeker als teken van verbroedering) en een bos bloemen uitgereikt, via digitale weg!
Anna bedankte haar medebestuurders voor het respectvolle debat met als hoogtepunt het vaststellen van de Watervisie als toekomstbeeld. Zij zal ons blijven volgen als inwoner van het mooiste waterschap van Nederland.