fractie

Obe Brandsma en Albert Smit

Afscheid en kennismaking tijdens de zomerborrel

Vrijdag 1 juli hield de fractie een zomerborrel, waarbij ook de leden waren uitgenodigd. Het was een moment van afscheid van Albert Smit, die onlangs de fractie verruilde voor het wethouderschap in Assen. Voor met name de nieuwe leden was het, met de sluitingstermijn van 31 juli voor kandidaatstelling, een goede gelegenheid om in gesprek te gaan over de komende waterschapsverkiezingen.

Anna Veldhoen stopt als AB-lid van Water Natuurlijk

De vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 januari was de laatste van Anna Veldhoen. Zij stopt als lid van het Algemeen Bestuur, omdat het te  druk werd samen met haar baan en een jong gezin. Als fractie zullen we haar bevlogen en enthousiaste inbreng missen, maar we hebben respect voor haar besluit.

Vergaderzaal Waterschap

Fractievergadering: 20 mei

Op woensdag 20 mei vergadert de fractie van Water Natuurlijk. Centraal tijdens de fractievergadering staat de voorbereiding van de Algemeen Bestuursvergadering van 26 mei. Dan staan er belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder de Watervisie, de toekomst van de sliblijn op RWZI Echten en de kostentoedeling.

activiteitenagenda Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Fractievergadering: 19 maart

Op donderdag 19 maart vergadert de fractie van Water Natuurlijk. Anders dan gebruikelijk vindt de vergadering op donderdag plaats, omdat op woensdag een extra Deltabijeenkomst is ingelast. Centraal tijdens de fractievergadering staat de Algemeen Bestuursvergadering van 24 maart.