Beschoeiing, bruggen en baggeren: onderhoud of investering?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de agenda van het AB van 19 april 2022 stond onder de hamerstukken het project “Groot onderhoud de Beek, IJsselmuiden”. Ondanks de status hamerstuk vroeg Water Natuurlijk aandacht voor dit project. Geen opmerking over het voorstel zelf, maar een vraag naar aanleiding van: heeft het Dagelijks Bestuur wel voldoende zicht op het risico dat bij beschoeiingen, bruggen en baggeren het onderhoud verandert in investeringen vanwege de complexiteit en omvang van de kosten?

Het voorstel was om 996.00 euro ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van (groot) onderhoud aan de houten damwanden van de hoofdwatergang “de Beek” in IJsselmuiden. Het voorstel leest als een onderhoudsproject, wat gezien de complexiteit als een groot onderhoudsproject wordt gezien. Maar in combinatie met de kosten kan het beschouwd worden als een echt investeringsproject.

Bruggen binnenkort in beeld

Bij de behandeling van de begroting 2022 is opgemerkt dat de staat van onderhoud van de bruggen binnen het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta de komende jaren aandacht verdient. De verwachting is dat komende begrotingsperiode aanzienlijke onderhoudskosten zijn te verwachten, mogelijk in samenhang met vernieuwingen, wat nieuwe investeringen betekent.
Baggeren valt in principe onder onderhoud. Maar grote baggeropgaven, bijvoorbeeld in stedelijk gebied, kunnen zomaar bestempeld worden als groot onderhoud. Of als meekoppelkans bij de WOM-projecten als investering. Vergelijkbare vragen gelden ook voor beschoeiingen.

Geen reden voor zorg

Water Natuurlijk vraagt zich af of er voldoende zicht is op dit fenomeen, d.w.z. of het onderhoud van de 3 B’s (beschoeiingen, bruggen en baggeren) afhankelijk van de omvang of kosten zomaar een investering zou kunnen worden.
Volgens portefeuillehouder Hans Wijnen hoeft het AB zich geen zorgen te maken. Er liggen geen grote baggeropgaven in het verschiet. Ook voorziet hij vooralsnog geen grote beschoeiingswerken. Daarbij wordt de opgave rondom de bruggen inzichtelijk gemaakt en bij de volgende begroting behandeld. Dus geen reden voor zorg.