investeringen

Beschoeiing, bruggen en baggeren: onderhoud of investering?

Op de agenda van het AB van 19 april 2022 stond onder de hamerstukken het project “Groot onderhoud de Beek, IJsselmuiden”. Ondanks de status hamerstuk vroeg Water Natuurlijk aandacht voor dit project. Geen vragen of opmerkingen over het voorstel zelf, maar een vraag naar aanleiding van: heeft het Dagelijks Bestuur wel voldoende zicht op het risico dat bij beschoeiingen, bruggen en baggeren het onderhoud verandert in investeringen vanwege de complexiteit en omvang van de kosten. 

verdeling van de uitgaven van Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Gemengde gevoelens bij jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 van Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt duidelijke dat 2016 een jaar was met twee gezichten. De fusie was dit eerste jaar succesvol. De financiële verslaggeving is op orde. Maar van de voorgenomen investeringen bijvoorbeeld is slechts 60% ook tot stand gekomen. Water Natuurlijk wil er een tandje bij.

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland

“Hanteer spelregels fusie niet te rigide”

In de bestuursvergadering van 12 maart heeft het bestuur van Groot Salland de spelregels voor investeringsbeslissingen in de aanloop naar de fusie vastgelegd. Brenda Vrieling van Water Natuurlijk heeft ervoor gepleit de spelregels niet al te rigide te hanteren om gebiedsprocessen niet onnodig te frustreren.