Nieuwe coalitie in de steigers

James van Lidth de Jeude
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Onder leiding van informateur James van Lidth de Jeude is er dinsdag 14 april overeenstemming bereikt tussen Water Natuurlijk, CDA, VVD en Bedrijfsgebouwd over de coalitie tot de fusie met Waterschap Reest en Wieden.

Deze vier fracties gaan met elkaar in overleg om te komen tot een coalitieakkoord en de vorming van het dagelijks bestuur. Dat zal op zeer korte termijn gebeuren: de partijen mikken erop dat er zo snel inhoudelijke overeenstemming te vinden is over het bestuursprogramma, dat in de algemene bestuursvergadering van woensdag 13 mei het dagelijks bestuur officieel benoemd kan worden.

Tijdelijk bestuur

De beoogde coalitie van deze vier partijen zal het dagelijks bestuur vormen voor de resterende periode tot aan de fusie van het waterschap Groot Salland met waterschap Reest en Wieden. De fusiedatum is afhankelijk van de besluitvorming door Provinciale Staten in Drenthe en Overijssel, maar beoogd is 1 januari 2016: daarmee ontstaat het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta. Het algemeen bestuur voor dit nieuwe waterschap wordt bepaald op basis van de verkiezingsuitslag van 18 maart en volgens de wettelijke regels die daarvoor gelden.
Ook wordt dan een nieuw dagelijks bestuur benoemd. De samenstelling daarvan komt aan de orde zodra het formele fusiebesluit is genomen door de beide provincies, en hangt af van de besprekingen over het beleidsprogramma voor het nieuwe waterschap.

Water Natuurlijk voorlopig tevreden

Bert Hinnen, die namens Water Natuurlijk de onderhandelingen voerde, is blij dat er overeenstemming is bereikt. “We hebben enkele intensieve besprekingen achter de rug, waarin stevige discussies hebben plaatsgevonden. Voor ons was met name belangrijk dat er in de zetelverdeling binnen het dagelijks bestuur recht is gedaan aan de verkiezingsuitslag, maar ook dat er voor de korte termijn voldoende continuïteit is. Met de fusie komt er tenslotte heel wat op ons af. Het is mooi dat we nu toch op één lijn zijn gekomen, en dat de onderlinge verstandhouding goed is gebleven.”
Hoewel er nog een inhoudelijk programma moet worden vastgesteld, heeft Hinnen er vertrouwen in dat hier geen grote drempels zullen zijn. “We zullen natuurlijk onze wensen stevig inbrengen, met de fusie in het vooruitzicht is het niet logisch om het hele bestaande beleidsprogramma voor die korte periode op z’n kop te zetten.”