coalitie

vergaderzaal Waterschap Drents Overijsselse Delta

Coalitie verder met vier partijen

Dagelijks Bestuurder Breun Breunissen van de fractie Bedrijven is op 6 oktober wethouder geworden in Raalte. De coalitiepartijen hebben daarna overleg gevoerd over de invulling van de vrijgekomen positie. Zij stelden voor de vacature niet op te vullen, gezien de korte periode tot de verkiezingen in maart 2023. Het Algemeen Bestuur heeft hier op 1 november mee ingestemd.

Hans de Jong is ook in 2015 ljisttrekker voor Water Natuurlijk Groot Salland.

Water Natuurlijk tevreden over coalitieakkoord

Op 13 mei wordt het coalitieakkoord van Water Natuurlijk, CDA, VVD en de fractie Gebouwd gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. Water Natuurlijk is tevreden over het bereikte resultaat en hoopt op brede instemming voor de inhoud en de kandidaten voor het Dagelijks Bestuur. Voor Water Natuurlijk is dat opnieuw Hans de Jong.

James van Lidth de Jeude

Nieuwe coalitie in de steigers

Onder leiding van informateur James van Lidth de Jeude is er dinsdag 14 april overeenstemming bereikt tussen Water Natuurlijk, CDA, VVD en Bedrijfsgebouwd over de coalitie tot de fusie met Waterschap Reest en Wieden.