Coalitie verder met vier partijen

vergaderzaal Waterschap Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Dagelijks Bestuurder Breun Breunissen van de fractie Bedrijven is op 6 oktober wethouder geworden in Raalte. De coalitiepartijen hebben daarna overleg gevoerd over de invulling van de vrijgekomen positie. Zij stelden voor de vacature niet op te vullen, gezien de korte periode tot de verkiezingen in maart 2023. Het Algemeen Bestuur heeft hier op 1 november mee ingestemd.

De fractie Bedrijven heeft daarop besloten de coalitie te verlaten. Water Natuurlijk heeft veel waardering voor de inzet van Breun Breunissen over de afgelopen periode, met name voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma, en betreurt het vertrek van de fractie Bedrijven uit de coalitie.

Portefeuilleverdeling

Het takenpakket van het dagelijks bestuur voor de resterende bestuursperiode is inmiddels herverdeeld over de zittende leden van het dagelijks bestuur, Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd en ChristenUnie. Voor Marion Wichard, die namens Water Natuurlijk in het Dagelijks Bestuur zitting heeft, betekent het onder meer dat zij het thema “Internationale samenwerking” in portefeuille krijgt.